Tilbake

Nytt kosthold mot ADHD

Barn med adferds problemer kan få et bedre liv ved å legge om kostholdet. I et forskningsprosjekt kuttet 23 barn  med ADHD-atferd ut alle melkeprodukter i ett år. Resultatet var økt konsentrasjon og mindre konflikter.

melkeglass

Spesialpedagog Magne Nødland, forsker Ann Mari Knivsberg ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger og Karl-Ludvig Reichelt ved Rikshospitalet stilte spørsmål ved om det finnes en sammenheng mellom mat og barns atferd.

De ville finne svar på om feil mat kan føre til at noen barn blir sosiale tapere, og om vanlig melk kan være en medvirkende årsak til at barn får lærevansker.

Forskjell i peptidnivå

Lege og nevrokjemiker Karl-Ludvig Reichelt mener at proteiner i vanlig mat kan gi psykiske lidelser og atferdsproblemer.

– Når enkelte matproteiner, som for eksempel gluten og kasein, blir brutt ned, dannes det opioide peptider. Om kroppen ikke klarer å bryte ned disse, kan de gi en morfinliknende effekt som på sikt kan føre til mentale forstyrrelser, hevder Reichelt. 

Les hele artikkelen på Forskning.no

Allergikokken AS. Hilde Brenne Rugås, Øvre Stokkavei 19, 4023 Stavanger. Tlf 926 66 486 hilde.rugaas@gmail.com