Tilbake

EpiPen på blå resept

  Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at pasienter som har økt risiko for alvorlige anafylaktiske reaksjoner og dermed trenger å ha adrenalin til øyeblikkelig hjelp i form av EpiPen tilgjengelig, skal fra nå av få hjelpemiddelet på blå resept

EpiPen, adrenalinsprøyte

 

Vedtaket innebærer at det ikke lenger skal stilles krav om at man må ha brukt andre legemidler for sin astma eller allergi i minst tre måneder (langvarig behandling) for å få EpiPen på blå resept. Kravet om individuell refusjon gjelder fortsatt. Søknad om individuell refusjon må gå via legespesialist første gang. EpiPen sidestilles heretter med faktisk bruk av vanlig legemiddel og gir altså rett til refusjon på blå resept ved risiko for anafylaktiske reaksjoner.


Les hele artikkelen hos NAAF.no

Allergikokken AS. Hilde Brenne Rugås, Øvre Stokkavei 19, 4023 Stavanger. Tlf 926 66 486 hilde.rugaas@gmail.com